Canon < Print On Demand < Home
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
ด้านดิจิตัลออฟเซ็ท
กับเทคโนโลยี...
จากไฟล์คอมพิวเตอร์
Output เป็นเล่ม
(Book) ,โบรชัวร์...
รับได-คัท ขึ้นรูป
กล่อง-โมเดล-ชิ้น
งานต่างๆ ตั้งแต่...
 
จากไฟล์คอมพิวเตอร์ Output เป็นเล่ม (Book), โบรชัวร์,แผ่นพับ, งานพิมพ์ด่วน ฯลฯ ไม่ต้องทำฟิล์ม-เพลท-พับ-เก็บเล่ม-ไสกาว-ตัดเจียร
ให้เสียเวลา มีไฟล์มาพิมพ์ได้ทันที
  - รองรับไฟล์งานทุกฟอร์แมท เช่น .ai, .eps, .pdf, .ps, .indd, .pm(...), .etc
  - ใช้ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง imagePRESS Sever A3000 Dual Intel Xeon 5160 3.0 Ghz (Dual Core)
  ทำให้การสั่งพิมพ์งานรวดเร็วกว่า
  - พิมพ์ที่ความเร็ว 70 แผ่นต่อนาที (A4/64-300 gsm./Simplex) หรือ 65.4 แผ่นต่อนาที (A4/64-300 gsm./Duplex)
  - พื้นที่พิมพ์จริงกว้างกว่าเครื่องพิมพ์ขนาด A3 ทั่วไป สามารถรองรับงานผลิตหลังการพิมพ์ได้หลากหลายกว่า เพราะเนื้อที่พิมพ์
 จริงที่กว้างสุดถึง A3+ = 323 x 482 มม. (A3 ทั่วไป = 279 x 420 มม.)
  - ผงหมึกพิมพ์ชนิด New V-Toner ให้ลักษณะสีพิมพ์ใกล้เคียงกับการพิมพ์ระบบ Offset มากที่สุดในปัจจุบัน
  - ผ้ายาง Elastic Intermediate Transfer Belt สามารถถ่ายผงหมึกพิมพ์จากลูกดรัมสร้างภาพไปยังกระดาษได้ดีกว่า
  ทำให้คุณภาพการพิมพ์คมชัดยิ่งขึ้น
 
  เตรียมไฟล์ ยิงฟิล์ม อัดเพลท ทำปรู๊ฟ พิมพ์ พับ เก็บเล่ม ไสกาว เจียรขอบ
ออฟเซ็ท
C7000VP